vergoedingen

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Voor meer informatie vergoeding ergotherapie klik hier.

Voor vergoeding Ambulante begeleiding vanuit de Jeugdwet is een toewijzing IBP Jeugdwet nodig. Deze kan aangevraagd worden bij de gemeente middels een verwijzing van de huisarts of de CJG coach van de gemeente. De hoogte van het toegekende budget hangt af van de inhoud van de hulpvraag en de daarbij behorende zorgzwaarte. Dit wordt vastgesteld door de gemeente.