ambulante begeleiding

ERGOTHERPIE & COACHING heeft een contract met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo, Castricum, Langedijk en Heerhugowaard voor ambulante begeleiding vanuit de Jeugdwet. Kinderen en jongeren en hun ouders die een indicatie hebben voor ambulante begeleiding vanuit de Jeugdwet kunnen bij ons terecht voor begeleiding. 

Ambulante begeleiding is gericht op ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychosociale problematiek in de thuissituatie, op school of elders. De begeleiding is praktisch, oplossingsgericht en gericht op zowel kind, jeugdige als de omgeving. Denk aan ouders, school, sportclub, werk etc. 

De begeleiding kan onder ander bestaan uit:

  • één op één begeleiding thuis, op school, stage, werk, sportclub of elders;
  • praktische opvoedondersteuning en advies aan ouders/verzorgers;
  • gesprekken met het gezin;
  • psycho-educatie;
  • ondersteuning op school, sport, werk, stage of elders.

Binnen onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met verstandelijke beperking, ASS, AD(H)D, cognitieve problemen, planningsproblemen en problemen in de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking).

Tijdens de ondersteuning vanuit Ambulante begeleiding heb ik ten alle tijden nauwe samenwerking en afstemming met een regiebehandelaar. De regiebehandelaar ziet erop toe dat: de voortgang en samenhang van de zorg aan het kind, jongere in de gaten wordt gehouden. Er voldoende overleg is tussen de zorgverleners die bij de behandeling van het kind, jongere zijn betrokken. Er één aanspreekpunt voor het kind, jongere(en naasten) is voor het beantwoorden van vragen.