ergotherapie & coaching

– volwassenen

Volwassenen kunnen om allerlei redenen problemen of beperkingen ervaren in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut zoekt samen met de volwassene naar manieren om de activiteit zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van ergotherapie, omdat dit bijdraagt aan de zelfstandigheid van mensen. Ook kan ergotherapie een rol spelen in het verlichten van de taken en werkzaamheden van mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers.

Binnen onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van volwassenen met ASS, AD(H)D, cognitieve problemen, planningsproblemen en problemen in de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking).

Wanneer u bijvoorbeeld in het dagelijkse leven problemen ervaart, zoals:

  • het vinden van balans tussen werk en ontspanning
  • het plannen en juiste volgorde bedenken van dagelijkse taken
  • het vinden en volhouden van activiteiten buitenshuis
  • het omgaan met drukte, veel geluiden
  • het vasthouden van aandacht, focus bij het uitvoeren van taken

kan u terecht bij ERGOTHERPIE & COACHING.