ergotherapie & coaching

volwassenen

Om allerlei redenen kunnen er door jou belemmeringen ervaren worden om deel te nemen aan het dagelijks leven of het uitvoeren van taken, bezigheden die verbonden zijn aan het dagelijks leven. Dit kan grote gevolgen hebben. Als ergotherapeut & coach zoek ik samen met jou naar manieren om deze belemmeringen zoveel mogelijk te beperken of zelf op te lossen.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er grote behoefte is aan de inzet van praktische coachende ergotherapie, omdat deze vorm van inzet bijdraagt aan kwaliteit van leven, de zelfstandigheid, eigen regie en daadkracht van mensen.

Als ergotherapeut, SI therapeut & coach ben ik gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), AD(H)D, problemen in de informatieverwerking, cognitieve problemen, planningsproblemen, problemen in de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking), Burn-Out klachten, overbelasting enĀ  problemen ten gevolgen van rouw- en verliesverwerking.

Wanneer je bijvoorbeeld in het dagelijkse leven problemen ervaart, zoals:

  • het vinden van balans tussen werk en ontspanning
  • het plannen en juiste volgorde bedenken van dagelijkse taken
  • het vinden en volhouden van activiteiten buitenshuis
  • het uitvoeren van hobby’s
  • overgevoeligheid, overprikkeling bij activiteiten in of buitenshuis
  • het vasthouden van aandacht, focus bij het uitvoeren van taken
  • het omgaan met rouw & verlies

kan je terecht bij ERGOTHERPIE & COACHING.