hoe

Begeleiding van ERGOTHERAPIE & COACHING start bij de aanmelding.De aanmelding kan telefonisch, per mail of middels het contactformulier gedaan worden.

Naar aanleiding van de aanmelding wordt een intakegesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag en plan van aanpak besproken en worden afspraken gemaakt. Vervolgens gaan we samen aan de slag om de gestelde doelen te behalen. Tussentijds evalueren we om te bespreken hoe de aanpak werkt en hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen.

 

Aan het eind van de begeleiding is er een evaluatiemoment. Tijdens dit moment is er ruimte voor terugkoppeling van uw ervaringen rondom de begeleiding. Door deze feedback kunnen wij leren, verbeteren en ontwikkelen.

Afmelden
Een afspraak kan ten alle tijden gewijzigd of geannuleerd worden. Dit moet minimaal 24 uur vóór de afspraak doorgegeven worden.