ergotherapie & coaching

– Kinderen & Jeugd

Kinderergotherapeuten werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die een verminderde participatie in het dagelijks en maatschappelijk leven ervaren door:

  • lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking;
  • leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen;
  • belemmeringen in hun sociale of fysieke omgeving.

Binnen onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen met ASS, AD(H)D, cognitieve problemen, leerproblemen en problemen in de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking).

Wanneer een kind bijvoorbeeld moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals:

  • de juiste volgorde onthouden bij het zelfstandig aan en uitkleden,
  • aan tafel blijven zitten tijdens het eten,
  • zelfstandig of samen spelen,
  • vriendjes maken en behouden,
  • emoties reguleren,
  • aandacht vasthouden bij uitvoeren van taken

kan het kind terecht bij ERGOTHERPIE & COACHING.