ergotherapie & coaching

Kunnen doen wat je wilt doen, of het nu gaat om dagelijkse handelingen, werken, vrije tijd, sociale contacten,  school of spelen, dat is een belangrijk gegeven voor iedereen!

En wat als dit niet vanzelfsprekend is, wat als je wordt belemmerd en hierdoor niet kan doen wat je wilt doen?

Dan ben je geholpen met praktische oplossingsgerichte begeleiding middels ergotherapie en coaching waarbij de mogelijkheden centraal staan. Ondersteuning die op locatie plaats vindt, daar waar het probleem zich voordoet, om zo de belemmeringen direct praktisch aan te pakken en om te buigen naar oplossingen.

Ergotherapie & Coaching volwassen, kinderen en jeugd ondersteunen met het vinden van oplossingen voor de beperkingen die zij ondervinden in de participatie in hun dagelijks leven. Binnen onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen en volwassen met ASS, AD(H)D, cognitieve problemen, leerproblemen en problemen in de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking).

Wilt je ondersteuning van Ergotherapie & Coaching, neem dan contact met ons op.

Dan onderzoeken we samen de mogelijkheden.

Ergotherapie & Coaching is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van Ergotherapie Nederland, NAV en BALANS. Ergotherapie & Coaching werkt volgens de AVG normen, zie ons privacyreglement. Voor klachten kunt u terecht bij Klachtenloket Paramedici.