ergotherapie

Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving. Als mensen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een ergotherapeut kijkt vooral naar wat iemand nog wél kan, de mogelijkheden zijn het uitgangspunt.

De ergotherapeut adviseert, begeleidt en traint op zo’n manier zodat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: algemeen dagelijkse handelen zoals jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, huishoudelijke taken, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, naar de film gaan en spelen.

De behandeling kan bestaan uit:

  • oefenen/trainen;
  • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren;
  • het inzetten van een hulpmiddel;
  • het aanpassen van een activiteit of de omgeving;
  • geven van voorlichting aan werkvloer, school, mantelzorgers en naaste familie en vrienden.

Ergotherapie is paramedische zorg. Als ergotherapeut kijk je naar de mogelijkheden van mensen en stel je mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke, cognitieve of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die bijvoorbeeld te maken hebben met cognitieve problemen. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten kinderen die door aandacht en concentratieproblemen moeite hebben met plannen en organiseren. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.

Binnen onze praktijk zijn wij gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van  volwassen, jong volwassenen, jeugd en kinderen met ASS, AD(H)D, cognitieve problemen, leerproblemen en problemen in de sensorische informatieverwerking (prikkelverwerking).