ergotherapie & coaching

Kunnen doen wat je wilt doen, of het nu gaat om dagelijkse handelingen, werken, vrije tijd, sociale contacten, school of spelen, dat is een belangrijk gegeven voor iedereen!

En wat als dit niet vanzelfsprekend is, wat als je wordt belemmerd en hierdoor niet kan doen wat je wilt doen?

Dan ben je geholpen met praktische oplossingsgerichte begeleiding middels ergotherapie en coaching waarbij de mogelijkheden centraal staan.

Ondersteuning die op locatie plaats vindt, daar waar het probleem zich voordoet, om zo de belemmeringen direct praktisch aan te pakken en om te buigen naar oplossingen.
Meer hierover lezen?

hoe

Begeleiding van ERGOTHERAPIE & COACHING start bij de aanmelding.

De aanmelding kan telefonisch, per mail of middels het contactformulier gedaan worden.

Naar aanleiding van de aanmelding wordt een intakegesprek gepland.
Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag en plan van aanpak besproken en worden afspraken gemaakt. Vervolgens gaan we samen aan de slag om de gestelde doelen te behalen. Tussentijds evalueren we om te bespreken of de aanpak werkt en hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen.

 

Aan het eind van de begeleiding is er een evaluatiemoment. Tijdens dit moment is er ruimte voor terugkoppeling van uw ervaringen rondom de begeleiding. Door deze feedback kunnen wij leren, verbeteren en ontwikkelen.

 

bel mij gerust…

AFMELDEN
Een afspraak kan ten alle tijden gewijzigd of geannuleerd. Dit moet minimaal 24 uur vóór de afspraak doorgegeven worden.

VERGOEDINGEN
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar.
Lees meer..

wie

In mijn werk ben ik nieuwsgierig, onbevooroordeeld en positief naar de kinderen, jongeren en volwassen en de mensen om hen heen en datgene wat hun bezig houdt. Openheid, gelijkwaardigheid en respect zijn hierin mijn basis. Werken vanuit mogelijkheden en kansen is mijn grote passie.

Als ergotherapeut en coach ga ik uit van mogelijkheden tot eigen regie en ondersteun ik de kinderen, jongeren en volwassenen deze te ontdekken, herontdekken of verder te ontwikkelen.

Lees meer..

reviews

“Positief, doortastend, bevlogen, eerlijk, op zoek naar oplossingen voor álle betrokkenen”.

Gea | Alkmaar

“Samengevat: Ine is GOUD”.

Ouders | Alkmaar

“Ine is voor ons als een anker. Wanneer je het niet meer weet is zij daar om te ondersteunen”.

Daniëlle | Heiloo

instagram